Fonduri Structurale Europene

Bugetul rectificativ al UE pentru studenții, oamenii de știință, ONG-urile, întreprinderile și regiunile din Europa

Posted on: octombrie 25, 2012

Comisia a adoptat astăzi un buget rectificativ care să îi permită să își îndeplinească obligațiile legale față de beneficiarii fondurilor UE. Acest lucru este în conformitate cu declarația comună pe care Consiliul și Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era invitată să solicite fonduri suplimentare „în cadrul unui buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Nu este vorba despre o solicitare de mai multe fonduri din partea Comisiei, ci este vorba despre statele membre care trebuie să își onoreze angajamentele asumate: asigurarea finanțării neîntrerupte pentru studenții care participă la programul Erasmus sau pentru regiunile defavorizate, prin intermediul fondurilor de coeziune. Aceste plăți sunt esențiale pentru a relansa creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă în întreaga UE.”

toata stirea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1137_ro.htm?locale=en

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: