Fonduri Structurale Europene

Archive for the ‘Programe operationale’ Category

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta semnarea unui nou contract de finantare prin Programul Operational Regional POR prin care se va aloca Colegiului Tehnic ”Remus Radulet” din Brasov peste 12 milioane lei finantare nerambursabila (fonduri europene nerambursabile) pentru reabilitare si modernizare. Marti 13 iulie 2010, la Brasov, doamna Elena Udrea, ministrul Dezvoltarii Regionale și Turismului, domnul George Scripcaru, primarul municipiului Brasov si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, au semnat contractul de finantare nerambursabila prin fonduri europene al proiectului de „Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru invatamantul profesional si tehnic Colegiul Tehnic ”Remus Radulet” din Brasov”, cu o valoare totala de 14,77 milioane lei.

Depus in 2009 la sediul ADR Centru, proiectul urmareste imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si asigurarea unui proces educational la standarde europene prin modernizarea Colegiului Tehnic „Remus Radulet” din Brasov. Proiectul – cu o valoare eligibila de aproape 12,4 milioane lei, din care peste 12,1 milioane lei fonduri nerambursabile provenite de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, la care beneficiarul va contribui cu peste 251 mii lei – este finantat prin domeniul major de interventie 3.4 al Programului Regio, domeniu destinat reabilitarii infrastructurii educationale din Regiunea Centru.

Pe parcursul celor 28 de luni de implementare a proiectului, fondurile nerambursabile alocate vor fi utilizate pentru dotarea camerelor din internat cu dusuri si toalete, dar si pentru crearea de spatii noi pentru studiul individual. Tot din bugetul proiectului vor fi reabilitate salile de curs, laboratoarele si atelierele scolare din corpul B si toate spatiile educationale vor fi dotate cu mobilier modern.

De asemenea, vor fi achizitionate echipamente scolare si didactice pentru modulele de electronica, electrotehnica si mecatronica, sala de sport va fi reabilitata, supraetajata, modernizata si dotata, iar la exterior va fi amenajat un teren de sport multifunctional.
sursa: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMComunicate&eID=891

Reclame

– cheltuieli care apar în legatura cu personalul Liderului de proiect si al partnerilor,
– dispun de contracte de munca valabile,
– sunt eligibile: a. Salarii brute; b. Parti din salarii
– corespund salariilor obisnuite,
– sunt documentate, pot fi identificate,
– au o baza legala

– doua categorii: 1. cheltuieli de management: persoane care sunt implicate direct în managementul proiectelor: manager de proiect, manager financiar si 2. cheltuieli cu expertii interni: expert în dezvoltare teritoriala

Cheltuielile totale de management nu pot depasi 5% din bugetul total eligibil, si cuprind atât cheltuielile de management intern cât si serviciile externe de management! ~ Cheltuielile de personal ~

Etichete:

– au survenit în intervalul 01.01.2007 – depunerea proiectului si au fost platite pâna cel târziu la depunerea primului raport intermediar.
– sunt documentate cu facturi originale sau cu documente contabile cu valoare similara,
– pot fi rambursate înaintea primului raport intermediar, dupa semnarea Contractului de finantare europeana pentru fonduri nerambursabile (în cadrul Raportului Initial, sau a Primului Raport Intermediar) în baza unei cereri de plata valabile,
– pot fi încadrate aici: studii preliminare, proiecte, autorizatii obligatorii, traduceri din / în engleza / româna / maghiara, cheltuielile întâlnirilor, consultanta, etc.
– consultanta externa poate însuma maximum 1% din bugetul total eligibil al proiectului, dar nu mai mult de 5000 de euro, si trebuie sa corespunda complexitatii proiectului.

Chetuielile de pregatire nu pot depasi 10% din bugetul total eligibil al proiectului de fonduri structurale, si nu pot fi mai mari de 150,000 euro, în functie de complexitate proiectului.

Relansat in data de in 30 octombrie 2009, domeniul major de interventie 5.2 al Programului Operational Regional aloca fonduri nerambursabile pentru „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”.

Spre deosebire de celalalte lansari cand publicarea ghidului pentru fonduri structurale prin domeniul 5.2 a coincis cu startul depunerii de proiecte, de aceasta data solicitantii au beneficiat de o perioada de 20 zile in care si-au putut finaliza proiectele in cazul in care doresc sa le depuna in prima zi.

Proiectele care se vor depune pe domeniul 5.2 pot avea o valoare intre minim 700.000 si maxim 85.000.000 RON, pentru proiectele implementate in localitati din mediul urban sau in statiuni turistice balneare, climatice si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul rural sau urban). Pentru proiectele implementate in localitatile din mediul rural, un proiect poate avea valoarea minima de 6.400.000 si maxima de 85.000.000 RON. Prima cerere de proiecte pe acest domeniu a fost lansata pe data de 29 aprilie 2008 cu un bugetalocat domeniului pe perioada 2007-2013 de 25,18 milioane euro.

Dupa aproximativ sapte luni, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, respectiv in 19.12.2008 a suspendat depunerea de proiecte pe acest domeniu pentru obtinerea de fonduri europene. Pana la 23.10.2009 un numar de 37 proiecte au fost depuse pe acest domeniu, din care 24 proiecte au fost respinse. La aceeasi data un numar de 5 proiecte erau in curs de evaluare, 4 in etapa de precontractare iar patru proiecte din cele depuse au fost aprobate spre finantare.

sursa: http://www.adrcentru.ro

INSTRUCŢIUNE
privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, din Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru regiunea de dezvoltare Centru

Începând cu data de 16 octombrie 2009, orele 12:00, se suspendă procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă”, în regiunea de dezvoltare Centru.

La cererile de finanţare aplicabile pentru domeniile majore de intervenţie 3.2, 3.4 şi 5.1 în cadrul solicitanţilor de finanţare unităţi de cult şi instituţii de învăţământ superior (universităţi, academii de studii, institute)
a dosarul cererii de finanţare, solicitanţii de finanţare menţionaţi vor depune extrasul de carte funciară . De asemenea vor anexa orice alte documente care să vină în sprijinul dovedirii proprietăţii (de exemplu extrase din documente istorice).

In situaţii de natura celor prezentate în prezenta notă, în grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, Organismul Intermediar va preciza faptul că în conformitate cu prevederile celor două acte normative menţionate în prezenta notă, dovada proprietăţii s-a realizat prin prezentarea extrasului de carte funciară şi va include informaţiile din extrasul de carte funciară depus de solicitantul de finanţare.
sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Locuintei

Mai jos gasiti 6 posturi consecutive despre programele de finantare active din Fonduri Europene, din domeniul cercetarii, inovarii si stimularii competitivitatii antreprenoriale, adresate sectorului IMM – aprilie 2009.

Acestea au fost publicate in cadrul Catalogului surselor de finantare – PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE – FINANTARI NERAMBURSABILE IN DOMENIUL CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII prezentat recent de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

Alte trei programe de finantare active sunt detaliate pe blog-ul Fonduri Europene .