Fonduri Structurale Europene

Comisia Europeana ajută statele membre să aibă o gestionare sustenabilă a deșeurilor

Posted on: martie 19, 2013

În fiecare an, fiecare cetățean european generează peste 500 de kilograme de deșeuri municipale, dintre care mai mult de o treime merg direct la depozitele de deșeuri. În vreme ce unele state membre reușesc să utilizeze aceste resurse într-un mod productiv, reciclând sau transformând în compost aproximativ 60% din deșeurile lor municipale, altele au dificultăți în gestionarea deșeurilor. Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, participă astăzi la Bruxelles la un seminar la nivel înalt vizând sprijinirea statelor membre care nu au reușit să pună în aplicare în mod eficient practicile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Obiectivul este de a contribui la optimizarea politicilor lor în materie de deșeuri prin foi de parcurs individualizate, care cuprind recomandări practice axate pe punerea în aplicare eficientă a legislației UE în domeniul deșeurilor. Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au fost reprezentate la acest seminar. În paralel, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat o analiză aprofundată a realizărilor din ultimii zece ani în ceea ce privește politicile de gestionare a deșeurilor municipale în UE.

Deși la nivelul UE s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și punerea în aplicare a legislației în domeniu, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în majoritatea statelor membre sau chiar în toate.

Foile de parcurs subliniază necesitatea de a folosi instrumente economice pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor municipale, de exemplu taxe și interdicții privind depozitarea și incinerarea deșeurilor, programe de responsabilizare a producătorilor și stimulente vizând promovarea prevenirii, a reutilizării și a reciclării deșeurilor (de exemplu, sisteme de plată în funcție de deșeurile generate, „pay as you throw”). Alte recomandări cuprinse în foile de parcurs se referă la îmbunătățirea monitorizării și a statisticilor, creșterea gradului de colectare separată, o guvernanță mai bună, actualizarea strategiilor de gestionare a deșeurilor și măsuri de sporire a participării publicului.

Se subliniază de asemenea faptul că investițiile viitoare în gestionarea deșeurilor trebuie îndreptate cu prioritate către prevenire, reutilizare, reciclare și compostare — opțiunile preferate în ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva-cadru privind deșeurile. Prezenta recomandare reflectă cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, în care noile condiții ex ante în contextul fondurilor structurale ale UE prevăd că proiectele care urmează să fie finanțate trebuie să respecte ierarhia deșeurilor și să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele UE cu caracter juridic obligatoriu, cum ar fi obiectivul de reciclare de 50 % pentru deșeurile municipale.
sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-239_ro.htm?locale=en

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: