Fonduri Structurale Europene

Archive for the ‘Stiri’ Category

Prin aceste contracte, avem in prezent peste 440 de milioane euro fonduri nerambursabile investite in cele sase judete din Regiunea Centru. Vedem in jurul nostru cum s-au modernizat strazile din orase si drumurile judetene, se vad localitatile care s-au infrumusetat si modernizat datorita fondurilor Regio investite.

Avem, finantate din bugetul programului, spitale si ambulatorii de spitale, cabinete medicale, avem deja puse bazele infrastructurii de interventie in situatii de urgenta. S-au investit fonduri multe si in centre sociale si in unitati de invatamant.

Firme mici, centre de afaceri, pensiuni, hoteluri, parcuri, cetati, biserici si alte obiective turistice au primit milioane de euro pentru crearea unor structuri moderne, sigure pentru cetatenii nostri si pentru cei ce sunt in vizita. Vorbim de 380 proiecte de finantare nerambursabila prin care fiecare beneficiar, primarie, consiliu judetean, ONG, asociatie sau firma, contribuie la ridicarea Regiunii si la dezvoltarea noastra, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Reclame

În fiecare an, fiecare cetățean european generează peste 500 de kilograme de deșeuri municipale, dintre care mai mult de o treime merg direct la depozitele de deșeuri. În vreme ce unele state membre reușesc să utilizeze aceste resurse într-un mod productiv, reciclând sau transformând în compost aproximativ 60% din deșeurile lor municipale, altele au dificultăți în gestionarea deșeurilor. Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, participă astăzi la Bruxelles la un seminar la nivel înalt vizând sprijinirea statelor membre care nu au reușit să pună în aplicare în mod eficient practicile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Obiectivul este de a contribui la optimizarea politicilor lor în materie de deșeuri prin foi de parcurs individualizate, care cuprind recomandări practice axate pe punerea în aplicare eficientă a legislației UE în domeniul deșeurilor. Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au fost reprezentate la acest seminar. În paralel, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat o analiză aprofundată a realizărilor din ultimii zece ani în ceea ce privește politicile de gestionare a deșeurilor municipale în UE.

Deși la nivelul UE s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și punerea în aplicare a legislației în domeniu, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în majoritatea statelor membre sau chiar în toate.

Foile de parcurs subliniază necesitatea de a folosi instrumente economice pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor municipale, de exemplu taxe și interdicții privind depozitarea și incinerarea deșeurilor, programe de responsabilizare a producătorilor și stimulente vizând promovarea prevenirii, a reutilizării și a reciclării deșeurilor (de exemplu, sisteme de plată în funcție de deșeurile generate, „pay as you throw”). Alte recomandări cuprinse în foile de parcurs se referă la îmbunătățirea monitorizării și a statisticilor, creșterea gradului de colectare separată, o guvernanță mai bună, actualizarea strategiilor de gestionare a deșeurilor și măsuri de sporire a participării publicului.

Se subliniază de asemenea faptul că investițiile viitoare în gestionarea deșeurilor trebuie îndreptate cu prioritate către prevenire, reutilizare, reciclare și compostare — opțiunile preferate în ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva-cadru privind deșeurile. Prezenta recomandare reflectă cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, în care noile condiții ex ante în contextul fondurilor structurale ale UE prevăd că proiectele care urmează să fie finanțate trebuie să respecte ierarhia deșeurilor și să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele UE cu caracter juridic obligatoriu, cum ar fi obiectivul de reciclare de 50 % pentru deșeurile municipale.
sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-239_ro.htm?locale=en

Comisia a adoptat astăzi un buget rectificativ care să îi permită să își îndeplinească obligațiile legale față de beneficiarii fondurilor UE. Acest lucru este în conformitate cu declarația comună pe care Consiliul și Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era invitată să solicite fonduri suplimentare „în cadrul unui buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Nu este vorba despre o solicitare de mai multe fonduri din partea Comisiei, ci este vorba despre statele membre care trebuie să își onoreze angajamentele asumate: asigurarea finanțării neîntrerupte pentru studenții care participă la programul Erasmus sau pentru regiunile defavorizate, prin intermediul fondurilor de coeziune. Aceste plăți sunt esențiale pentru a relansa creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă în întreaga UE.”

toata stirea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1137_ro.htm?locale=en

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 29 august 2012 urmatoarea notificare pentru modificarea punctului 12 al Anexei referitoare la “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” dupa cum urmeaza:

(12) In vederea rambursarii cheltuielilor, acestea trebuie sa fie realizate, iar beneficiarul sa faca dovada platii acestora. Data platii se considera data debitarii contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finala se considera eligibile cheltuielile efectuate in perioada de implementare a proiectului si platite pana la data semnarii notei de avizare a cererii de rambursare finala.

Aplicarea teoriei în practică

Şi managerul RECL Moviliţa a fost instruit la aceste cursuri şi spune că i-au fost de mare folos, subliniind faptul că îl ajută să aplice în practică diversele cunoştinţe teoretice pe care le deţine.

„Am urmat cursul de managerul de proiect şi cursul de formator. Ambele au fost interesante, iar trainerii au fost deosebiţi, chiar implicându-se în proiectele noastre prin sfaturi utile. Prima dată am făcut partea teoretică, iar noţiunile însuşite s-au îmbinat foarte bine cu acelea dobândite la un alt curs, pe care îl făcusem anterior. Mi-a plăcut că după partea aceasta teoretică am discutat la modul concret pe proiectele pe care le aveam în derulare şi ei au venit cu idei noi. Cursurile sunt folositoate pentru că ne ajută să punem teoria în practică”, a conchis managerul RECL Moviliţa, Mihai Chicet.

Valoarea proiectului s-a ridicat la 25.530 de lei.

http://www.ecomunitate.ro/Fermierii_din_Slobozia_Bradului_si_Movilita_%C3%AEnvata,_prin_EBC,_sa_si_gestioneze_afacerile%2825642%29.html

ADR CENTRU sustine 318 proiecte pentru imbunatatirea calitatii vietii prin investitii de 370 milioane euro

Orase, strazi, spitale, scoli, centre sociale, echipamente pentru interventii in siuatii de urgenta, centre de afaceri, situri industriale, cabinete medicale si alte activitati ale firmelor mici, cetati istorice, biserici, hoteluri, puncte Salvamont si parcuri reprezinta destinatia celor peste 370 milioane euro contractati in Regiunea Centru prin ADR Centru. Fondurile sunt alocate din bugetul Programul Operational Regional, iar proiectele sunt localizate in toate cele sase judete ale regiunii, respectiv in Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu. In acest an se preconizeaza contractarea altor 60 milioane euro, fiind atins astfel indicatorul de contractare 100% a bugetului fondurilor nerambursabile alocate Regiunii Centru prin Regio.

Din cele 1081 de proiecte, depuse la sediul ADR Centru, cu o valoare totala de aproape 1,6 miliarde euro, pe parcursul celor patru ani si jumatate de activitate a programului, autoritatile publice locale, ONG-urile si firmele private, vor contracta, pana la finele acestui an, 430 milioane euro fonduri nerambursabile. Spre exemplu, pana la 28 februarie 2012 au fost contractate un numar de 318 proiecte, prin care au fost alocati peste 370,61 milioane euro. Alte 34 proiecte, aflate in etapa precontractuala, vor semna in perioada imediat urmatoare contractele de finantare nerambursabila ce solicita peste 59,20 milioane euro.

Proiectele contractate vor sprijini municipiile Brasov, Tirgu Mures si Sibiu pentru a se dezvolta in calitate de poli de crestere si dezvoltare urbana, iar municipiile Alba Iulia, Sfantu Gheorghe, Toplita si Miercurea Ciuc vor deveni centre urbane competitive, dezvoltate economico-social. Pentru atingerea acestor obiective autoritatile publice locale au la dispozitie 148,61 milioane euro pentru investitii in infrastructura rutiera, obiective turistice si centre sociale moderne. Peste 250 km de drumuri judetene, strazi urbane si sosele de centura se reabiliteaza cu un buget de 114,15 milioane euro fonduri nerambursabile, pana in 2015. Spitalul Judetean Covasna si alte 6 ambulatorii din regiune, ce au la dispozitie un buget de 21,22 milioane euro fonduri nerambursabile, se vor moderniza si dota cu ehipamente performante de ultima generatie, care sa sprijine cadrele medicale in diagnosticare si tratament. Un numar de 26 de scoli, precum si 16 centre sociale pentru varstnici si copii vor fi dotate, extinse si reabilitate, prin investitii de peste 28 milioane euro fonduri nerambursabile. Pentru a asigura cetatenii ca, in caz de necesitate, exista echipamente si profesionisti pregatiti sa intervina, a fost pus la dispozitia celor sase consilii judetene un buget de 10,63 milioane euro, pentru crearea unui centru de comanda modern, precum si pentru dotarea cu autospeciale a 40 de unitati de interventie in situatii de urgenta, din 21 de orase.

Pe langa proiectele de investitii publice, mediul privat din Regiunea Centru a contractat un buget de 41,6 milioane euro pentru crearea a cinci centre de afaceri si sustinerea a 197 microintreprinderi in dezvoltarea afacerilor si crearea a peste 1000 de noi locuri de munca. Regiunea Centru este printre printre putinele regiuni din Romania unde autoritatile sunt dispuse sa investeasca si sa reabiliteze foste situri industriale ramase abandonate. Cu un buget de 7,79 milioane euro fonduri nerambursabile in acest an se vor finanta patru proiecte ce urmaresc curatarea si reabilitarea a patru situri industriale din orasele Tirgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc si Sfantu Gheorghe. Domeniul turismului aloca un buget de aproape 24 milioane euro fonduri nerambursabile pentru administratia publica in reabilitarea a 3 cetati obiectiv de patrimoniu din Alba Iulia, Rupea si Tirgu Mures, precum si pentru sectorul neguvernamental, la restaurarea a 18 biserici fortificate care vor fi incluse in circuitul turistic. Tot prin acest domeniu se va restaura si unul dintre simbolurile orasului Sibiu, Biserica Evanghelica, una dintre cele mai frumoase cladiri gotice din Transilvania. Cu un buget de aproape 22 milioane euro fonduri nerambursabile gestionat de ADR Centru, se vor moderniza 7 unitati de cazare, se vor dezvolta 2 structuri de agrement, 3 puncte Salvamont vor fi construite iar altul va fi reabilitat, toate patru fiind complet echipate, dar se va construi si o partie de schi si se vor crea 181 locuri de munca.

Un numar de 101 de proiecte Regio sunt deja finalizate, prin care s-au absorbit aproape 38 milioane euro. Cheltuielile totale rambursate de ADR Centru beneficiarilor de finantare, pana la finele lunii februarie 2012, sunt in valoare de peste 115 milioane euro. Pentru intreg anul 2012, la categoria de indicatori aferenta cheltuielilor, ADR Centru urmareste efectuarea unor plati pana la concurenta sumei de circa 190 milioane euro.

Mai multe informatii referitoare la localizarea geografica a proiectelor la nivelul Regiunii Centru, precum si alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteti obtine accesand pagina ADR Centru dedicata Programului Regio http://www.regio.adrcentru.ro.

Membru al Curţii de Conturi: Coeziunea – punctul „nevralgic” în utilizarea fondurilor UE

Politica de coeziunea este punctul „nevralgic” în utilizarea fondurilor UE, a declarat luni Ovidiu Ispir, membru al Curţii Europene de Conturi.

„Percepţia mea este că politica de coeziune continuă să rămână punctual nevralgic al politicii UE în domeniul utilizării fondurilor. Este extrem de complexă, regulile, procedurile nu sunt simple, nu se compară cu alte domenii bugetare şi cu alte fonduri”, a spus Ispir, care a adăugat că „majoritatea erorilor sunt determinate de problematica achiziţiilor publice şi, dacă nu se găsesc soluţii în această zonă, ne vom confrunta în continuare cu aceleaşi probleme”.

Achiziţiile publice reprezintă o problemă şi pentru România, alături de conflictele de interese.

Printre problemele cu care se confruntă ţara noastră „în continuare rămâne modul în care domeniul achiziţiilor publice funcţionează. Şi măsura în care se implementează recomandările legate de verificarea conflictului de interese la nivelul beneficiarilor în acest domeniu. Este o zonă foarte importantă asupra căreia lucrăm foarte mult şi sperăm că, prin paşii pe care îi facem, prin măsurile pe care le introducem, să schimbăm radical situaţia în acest domeniu, care ne-a condus anul trecut, în semestrul al II-lea, la acea perioadă de peste cinci luni în care nu am transmis niciun fel de cereri de rambursare către Comisia Europeană”, a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban.

În luna iunie 2011, Comisia Europeană a întrerupt plăţile pentru Axa 2 a Programului Operaţional Regionl (POR) – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, după ce a constatat, în urma unui raport de audit, deficienţe grave în sistemul de achiziţii publice folosite în adjudecarea contractelor de lucrări. Comisia a indicat că este vorba despre utilizarea unor criterii de selecţie discriminatorii de către autorităţile contractante în selecţia constructorilor, de folosirea nejustificată a procedurii accelerate şi de lucrări suplimentare contractate ca lucrări similare.

La 15 decembrie, Comisia Europeană a decis să deblocheze treptat fondurile suspendate pe Axa 2 a POR.
sursa: The Epoch Times