Fonduri Structurale Europene

Prin aceste contracte, avem in prezent peste 440 de milioane euro fonduri nerambursabile investite in cele sase judete din Regiunea Centru. Vedem in jurul nostru cum s-au modernizat strazile din orase si drumurile judetene, se vad localitatile care s-au infrumusetat si modernizat datorita fondurilor Regio investite.

Avem, finantate din bugetul programului, spitale si ambulatorii de spitale, cabinete medicale, avem deja puse bazele infrastructurii de interventie in situatii de urgenta. S-au investit fonduri multe si in centre sociale si in unitati de invatamant.

Firme mici, centre de afaceri, pensiuni, hoteluri, parcuri, cetati, biserici si alte obiective turistice au primit milioane de euro pentru crearea unor structuri moderne, sigure pentru cetatenii nostri si pentru cei ce sunt in vizita. Vorbim de 380 proiecte de finantare nerambursabila prin care fiecare beneficiar, primarie, consiliu judetean, ONG, asociatie sau firma, contribuie la ridicarea Regiunii si la dezvoltarea noastra, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Reclame

În fiecare an, fiecare cetățean european generează peste 500 de kilograme de deșeuri municipale, dintre care mai mult de o treime merg direct la depozitele de deșeuri. În vreme ce unele state membre reușesc să utilizeze aceste resurse într-un mod productiv, reciclând sau transformând în compost aproximativ 60% din deșeurile lor municipale, altele au dificultăți în gestionarea deșeurilor. Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, participă astăzi la Bruxelles la un seminar la nivel înalt vizând sprijinirea statelor membre care nu au reușit să pună în aplicare în mod eficient practicile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Obiectivul este de a contribui la optimizarea politicilor lor în materie de deșeuri prin foi de parcurs individualizate, care cuprind recomandări practice axate pe punerea în aplicare eficientă a legislației UE în domeniul deșeurilor. Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au fost reprezentate la acest seminar. În paralel, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat o analiză aprofundată a realizărilor din ultimii zece ani în ceea ce privește politicile de gestionare a deșeurilor municipale în UE.

Deși la nivelul UE s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și punerea în aplicare a legislației în domeniu, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în majoritatea statelor membre sau chiar în toate.

Foile de parcurs subliniază necesitatea de a folosi instrumente economice pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor municipale, de exemplu taxe și interdicții privind depozitarea și incinerarea deșeurilor, programe de responsabilizare a producătorilor și stimulente vizând promovarea prevenirii, a reutilizării și a reciclării deșeurilor (de exemplu, sisteme de plată în funcție de deșeurile generate, „pay as you throw”). Alte recomandări cuprinse în foile de parcurs se referă la îmbunătățirea monitorizării și a statisticilor, creșterea gradului de colectare separată, o guvernanță mai bună, actualizarea strategiilor de gestionare a deșeurilor și măsuri de sporire a participării publicului.

Se subliniază de asemenea faptul că investițiile viitoare în gestionarea deșeurilor trebuie îndreptate cu prioritate către prevenire, reutilizare, reciclare și compostare — opțiunile preferate în ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva-cadru privind deșeurile. Prezenta recomandare reflectă cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, în care noile condiții ex ante în contextul fondurilor structurale ale UE prevăd că proiectele care urmează să fie finanțate trebuie să respecte ierarhia deșeurilor și să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele UE cu caracter juridic obligatoriu, cum ar fi obiectivul de reciclare de 50 % pentru deșeurile municipale.
sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-239_ro.htm?locale=en

„Toti participantii au apreciat preocuparea noastra privind implementarea cu succes a proiectelor finantate de Uniunea Europeana si consumarea transparenta si eficienta a fondurilor nerambursabile. Numarul de proiecte contractate in regiunea noastra, in cadrul Programului Operational Regional, a ajuns acum la 373, prin care se solicita peste 432 milioane euro.

La sfarsitul acestui an se va finaliza procesul de contractare, pentru dezvoltarea socio-economica a intregii regiuni. Concret, intalnirile noastre urmaresc realizarea proiectelor, derularea achizitiilor si a lucrarilor specificate in cererile de finantare ale beneficiarilor. Am platit deja acestora aproape 155 milioane euro, in urma procesarii cererilor de prefinantare si a celor de rambursare. Practic, gradul de absorbtie al fondurilor alocate prin acest program a trecut de 35% si, pana la sfarsitul anului, va depasi valoarea de 50%, tinand cont ca anul 2015 reprezinta termenul limita pentru absorbtia fondurilor europene alocate.

Obiectivul general al acestei intalniri a fost de a asigura programarea si absorbtia eficienta a fondurilor europene destinate dezvoltarii regionale in perioada de programare post-2013.Consideram ca aceasta intalnire a fost utila pentru reprezentantii administratiei publice locale, pentru ca am identificat si analizat posibilele probleme care pot sa apara in absorbtia efectiva a fondurilor europene, in asa fel incat sa le rezolvam eficient”, a declarat, la incheierea lucrarilor, domnul Simion Cretu, director general ADR Centru la Sibiu.

Comisia a adoptat astăzi un buget rectificativ care să îi permită să își îndeplinească obligațiile legale față de beneficiarii fondurilor UE. Acest lucru este în conformitate cu declarația comună pe care Consiliul și Parlamentul European au adoptat-o la data la care a fost adoptat bugetul UE pentru 2012, prin care Comisia era invitată să solicite fonduri suplimentare „în cadrul unui buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în bugetul pe 2012 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Nu este vorba despre o solicitare de mai multe fonduri din partea Comisiei, ci este vorba despre statele membre care trebuie să își onoreze angajamentele asumate: asigurarea finanțării neîntrerupte pentru studenții care participă la programul Erasmus sau pentru regiunile defavorizate, prin intermediul fondurilor de coeziune. Aceste plăți sunt esențiale pentru a relansa creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă în întreaga UE.”

toata stirea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1137_ro.htm?locale=en

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 29 august 2012 urmatoarea notificare pentru modificarea punctului 12 al Anexei referitoare la “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” dupa cum urmeaza:

(12) In vederea rambursarii cheltuielilor, acestea trebuie sa fie realizate, iar beneficiarul sa faca dovada platii acestora. Data platii se considera data debitarii contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finala se considera eligibile cheltuielile efectuate in perioada de implementare a proiectului si platite pana la data semnarii notei de avizare a cererii de rambursare finala.

Aplicarea teoriei în practică

Şi managerul RECL Moviliţa a fost instruit la aceste cursuri şi spune că i-au fost de mare folos, subliniind faptul că îl ajută să aplice în practică diversele cunoştinţe teoretice pe care le deţine.

„Am urmat cursul de managerul de proiect şi cursul de formator. Ambele au fost interesante, iar trainerii au fost deosebiţi, chiar implicându-se în proiectele noastre prin sfaturi utile. Prima dată am făcut partea teoretică, iar noţiunile însuşite s-au îmbinat foarte bine cu acelea dobândite la un alt curs, pe care îl făcusem anterior. Mi-a plăcut că după partea aceasta teoretică am discutat la modul concret pe proiectele pe care le aveam în derulare şi ei au venit cu idei noi. Cursurile sunt folositoate pentru că ne ajută să punem teoria în practică”, a conchis managerul RECL Moviliţa, Mihai Chicet.

Valoarea proiectului s-a ridicat la 25.530 de lei.

http://www.ecomunitate.ro/Fermierii_din_Slobozia_Bradului_si_Movilita_%C3%AEnvata,_prin_EBC,_sa_si_gestioneze_afacerile%2825642%29.html

„Am vazut, in cadrul acestei intalniri, ca, dupa mai mult de patru ani de implementare efectiva a Programului Operational Regional la nivelul Regiunii Centru, partenerii nostri si beneficiarii proiectelor REGIO dau dovada de creativitate si de interes tot mai mare in promovarea acestui brand.

Prezentarea experientelor proprii in promovarea brandului REGIO a dus la sublinierea impactului pozitiv pe care il au fondurile nerambursabile alocate prin acest program asupra dezvoltarii locale si regionale. Asa ca am discutat deschis despre cele mai bune metode de transmitere a rezultatelor concrete ale programului REGIO catre marele public.

Rezultatele proiectelor contractate sunt deja vizibile in viata de zi cu zi si, de aceea, acum, pe langa creionarea noilor politici regionale de dezvoltare, acordam mare atentie implementarii eficiente a proiectelor REGIO, pentru sublinierea impactului pozitiv al fondurilor europene asupra nivelului de trai al cetatenilor”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.