Fonduri Structurale Europene

Posts Tagged ‘fonduri europene

CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT ÎN LUNA IULIE 2011

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
Axa Prioritară 1 – Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
1.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
Depunere continuă
În derulare
1.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
Depunere continuă
În derulare
1.3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18
Depunere continuă
În derulare
Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
Depunere continuă
În derulare
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători
Depunere continuă/ Cerere deschisă cu termen
În derulare
2.3. Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime
Depunere continuă
Operaţiunea Portul Constanţa este în derulare în prezent.
Operaţiunea Porturi dunărene s-a lansat la data de 16.06.2010.
2.4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
5 Iulie 2011
Depunere continuă
Ghidul Solicitantului specific aeroporturilor a fost finalizat şi publicat pe site în varianta draft, în luna mai 2010.
Schema de ajutor de stat a fost finalizată şi notificată la CE la data de 17.05.2010. CE a solicitat clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în data de 23.06.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a răspuns la solicitările de clarificări în data de 13.07.2010 pentru a putea fi reluat procesul de evaluare al schemei de finanţare. CE a solicitat noi clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
în data de 07.10.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a transmis răspunsul la solicitările de clarificări către Consiliul Concurenţei în data de 27.10.2010 pentru a putea fi reluat procesul de evaluare al schemei de finanţare. CE a solicitat noi clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în data de 03.12.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a transmis răspunsul la solicitările CE către Consiliul Concurenţei în data de 23.12.2010.
Consiliul Concurentei a trimis răspunsul la CE în data de 20.01.2011 urmând a transmite un punct de vedere CE. În data de 31.03.2011 a avut loc la Bruxelles o întâlnire, în urma căreia CE şi-a manifestat în continuare rezerva în ceea ce priveşte schema de ajutor de stat şi a informat delegaţia MTI că în următoarele săptămâni/luni vor lansa procedura oficială de ajutor de stat ce va fi publicată în Jurnalul Oficial al CE.
Ca soluţie de deblocare a situaţiei şi de lansare a finanţării pe DMI 2.4, s-a emis OUG 61/2011 cu respectarea Deciziei CE 2673/2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.
Pe data de 05.07.2011, conducerea MTI a aprobat lansarea Ghidul Solicitantului şi acesta a fost publicat pe http://www.ampost.ro. Cererile de finanţare se pot depune începând cu 15.07.2011.
Axa Prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
3.1. Promovarea transportului inter-modal
5 Iulie 2011
Depunere continuă
Ghidul Solicitantului a fost elaborat în formă draft de către AM POST. S-a discutat informal cu Consiliul Concurenţei şi s-a concluzionat că în forma existentă nu se pune problema de „ajutor de stat”.
AM POST a trimis forma draft la DG REGIO pentru opinie

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
în data de 26.01.2011.
AM POST a publicat Ghidul intermodal în draft pentru consultare publică în data de 10.06.2011. Procesul de consultare publică s-a finalizat pe 17.06.2011.
Pe data de 05.07.2011, conducerea MTI a aprobat lansarea Ghidul Solicitantului şi acesta a fost publicat pe http://www.ampost.ro. Cererile de finanţare se pot depune începând cu 15.07.2011.
3.2. Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
Depunere continuă
În derulare
3.3. Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului
Depunere continuă
În derulare
Axa Prioritară 4 – Asistenţă Tehnică
4.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POST
Depunere continuă
În derulare
4.2. Sprijin pentru informare si publicitate privind POST
Depunere continuă
În derulare
sursa: http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Calendar%20orientativ%20lansari%20%20POS%20Transport%20iulie%202011_y517aa.pdf

Reclame

Semnarea unui nou contract de finantare nerambursabila aduce peste 2,8 milioane lei fonduri nerambursabile Centrului de zi pentru copii aflati in situatii de risc din localitatea Sacele, judetul Brasov.

Contractul de finantare a fost semnat azi, 21.07.2011, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia in prezenta domnului Radu Florea Nistor, primar al municipiului Sacele, si a domnului Simion Cretu, director general ADR Centru.

Fondurile europene nerambursabile solicitate sunt destinate lucrarilor de reabilitare a cladirii centrului, mobilarea si dotarea acestuia cu echipamente. Aproximativ 100 de copii din localitatea Sacele care se afla in situatii de risc, vor beneficia de serviciile sociale de calitate ale centrului pentru a avea sansa de a se dezvolta normal.

Fondurile nerambursabile solicitate sunt alocate din bugetul Programului Operational Regional, domeniul 3.2 destinat reabilitarii si modernizarii infrastructurii sociale, derulat in Regiunea Centru de catre ADR Centru.

sursa: ADR Centru

“Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ142C”

Programul Operaţional Regional 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale DOMENIUL DE INTERVENŢIE, 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

Autoritate de management pentru POR 2007-2013: Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului
Organism intermediar pentru POR 2007-2013: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş
Traseul drumului: comunele Coroisînmărtin, Zagăr, Viişoara – limita judeţului Sibiu

Valoare contract finanțare: 24.022.048,16 lei, finanţare POR : 18.662.982,32 lei; cofinanţare CJM: 796.672,63 lei, TVA: 4.562.393,21 lei;

Detalierea cheltuielilor
• Execuția lucrărilor – 21.150.797,17 lei
• Diverse și neprevăzute – 1.566.935,11
• Asistență tehnică – 348.476,75 lei
• Audit – 30.132 lei
• Publicitate – 40.904,65 lei
• Proiectare, studii, avize – 530.516,55 lei
• Taxe, cote legale – 354.285,91 lei

Rezultatele proiectului: Reabilitarea şi modernizarea a 20.5 km de drum judeţean; 45 de drumuri laterale amenajate pe o lungime de 15m; Asigurarea scurgerii apelor prin şanţuri şi rigole; Realizare semnalizare rutiera.

Rezultatele proiectului • Reabilitarea celor şapte poduri de pe traseul drumului; Reabilitarea a 52 de podeţe; Montarea a 550 ml de parapet metalic;

Stadiul proiectului
• Lucrări realizate în proporție de 31 %;
• Termen de implementare al proiectului – 20.06.2012;
sursa: inforegio.ro

Circa 1,3 milioane euro vor fi investite in reabilitarea Scolii Generale cu clasele I-VIII din Sibiu, prin derularea proiectului de modernizare, extindere si dotare cu echipamente moderne a acestei unitati de invatamant. Fondurile nerambursabile sunt alocate in cadrul domeniului major de interventie care vizeaza investitiile in infrastructura educationala, in cadrul Programului Operational Regional, fiind angajate prin semnarea contractului de finantare de catre domnii Klaus Werner Iohannis, primarul municipiului Sibiu si Simion Cretu, director general ADR Centru.

In cei aproape patru ani scursi de la lansarea programului REGIO, judetul Sibiu a atras fonduri nerambursabile pentru finantarea unor proiecte care prevad dezvoltarea oraselor, modernizarea infrastructurii rutiere, a unor spitale si scoli, dotarea serviciilor de interventie in caz de urgenta, dar si pentru modernizarea infrastructurii de turism si a celei dedicate afacerilor, ca si pentru microintreprinderi. In foarte scurt timp va debuta si procesul de contractare a proiectelor depuse de catre municipalitatea sibiana, prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbana.

Acum, proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala cu clasele I-VIII, nr. 18, Sibiu, judetul Sibiu” raspunde obiectivului specific al DMI 3.4 din cadrul Axei prioritare 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”. Cel mai mult acest proiect raspunde necesitatilor de crestere a suprafetei si a facilitatilor didactice din aceasta unitate scolara sibiana. Practic, dupa finalizarea acestui proiect, Scoala nr 18 va deveni un etalon in domeniu pentru municipiul de pe Cibin, deoarece va fi dotata la standarde moderne, care sa asigure accesul elevilor la un proces educational de calitate, iar asteptarile beneficiarilor, elevi si parinti, se vor materializa prin eliminarea cursurilor de dupa-amiaza, ceea ce va duce la cresterea randamentului scolar.

Valoarea totala a proiectului semnat luni, 18 aprilie 2011, la sediul Primariei municipiului Sibiu, este de peste 5,4 milioane lei, din care suma nerambursabila este de peste 4,36 milioane lei, la care se adauga si cota de TVA, cofinantarea beneficiarului fondurilor, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Sibiu, fiind de circa 87 mii lei. Investitiile se vor derula pe o perioada de 17 luni, deci, incepand cu anul scolar 2012-2013, peste 450 de elevi si 44 cadre didactice si personal auxiliar, inclusiv vorbitori de limba germana, vor beneficia de conditii complet noi de studiu.

Pricipalele lucrari care se vor efectua vor consta in extinderea suprafeței construite a scolii cu circa 300 metri patrați, ceea ce se va traduce in cresterea suprafeței utile cu circa 600 mp, pe langa dotarea cu echipamente IT de ultima generatie. Vor fi construite si amenajate cinci noi sali de clasa si un laborator, astfel incat toți elevii scolii sa poata frecventa cursurile de dimineața, aproape 30% dintre ei desfasurandu-si orele de curs in noile sali de clasa.
sursa: http://www.regio.adrcentru.ro

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa de vineri indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru cel mai mare proiect al judeţului Suceava, în valoare de 120 de milioane de euro, ce vizează modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POR) – Mediu, Axa prioritară 1.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în următoarele două luni se aşteaptă aprobarea Comisiei Europene pentru acest proiect de modernizare şi extindere a reţelelor de apă şi canal, în mai multe aglomerări urbane, ce totalizează 210.000 de locuitori.
citeste tot articolul: http://www.administratie.ro/articol.php?id=35619

Pentru modernizarea reţelelor de transport, energie, internet de mare viteză şi telecomunicaţii din Europa, în următorii 10 ani va fi nevoie de aproximativ 1500-2000 de miliarde de euro.

Sunt necesare investiţii în sectorul transporturilor pentru eliminarea blocajelor majore, pentru construirea de reţele transfrontaliere şi pentru interconectarea modurilor de transport. De asemenea, trebuie realizate reţele inteligente de energie electrică, pentru a transporta electricitatea acolo unde este nevoie. Internetul în bandă largă largă trebuie să fie accesibil tuturor utilizatorilor.

Înaintea crizei financiare, finanţările şi obligaţiunile pentru proiecte reprezentau 10% din piaţă. Obligaţiunile erau garantate, de obicei, de societăţile de asigurări, ceea ce îi determina pe investitori să le accepte. Acest sprijin nu mai există astăzi şi este puţin probabil să revină în viitorul apropiat.

Obligaţiunile europene pentru finanţarea proiectelor vor acoperi acest gol, venind în completarea surselor de finanţare a infrastructurii deja existente, cum ar fi împrumuturile bancare şi subvenţiile de la bugetul de stat.
http://ec.europa.eu/

În contextul protestelor din Egipt, domnul Daul a arătat că „Europa, cea mai mare donatoare, nu reușește să vorbească la unison“. „Avem un Înalt Reprezentant, dar statele membre continuă să comunice cu mesaje diferite. Și aici soluția nu este mai puțină, ci mai multă Europă: o Europă care să își transmită mesajul cu o voce unită și puternică“, a adăugat dumnealui.

„Subiectul guvernanței și convergenței trebuie abordat nu la nivel național ci în context comunitar. Soluția problemelor noastre nu este o înfruntare între statele membre, ci soluții comune“, a mai spus domnul Daul.

Liderul socialist Martin Schulz (Germania) s-e declarat nemulțumit de faptul că statele membre au tendința de a comunica individual despre Egipt în loc să aibă o abordare comună europeană în cadrul Serviciul european de acțiune externă. „Egiptul este vecinul UE, nu al SUA. Mă așteptam ca doamna Aston să fie acolo și să vorbească la nivel local cu actorii implicați în conflict“, a adăugat dumnealui.

Conform domnului Schulz, aprobarea de către Consiliu a Pactului de Competitivitate este o încercare de a exporta reducerile bugetare germane în restul Europei, lucru ce ar duce la criză în multe state membre.

Liderul liberal, belgianul Guy Verhofstadt, și-a exprimat îngrijorarea față de felul în care guvernele francez și german au propus Pactul de Competitivitate. Conform dumnealui, metoda interguvernamentală nu funcționează în UE.

Domnul Verhofstadt s-a declarat îngrijorat de faptul că UE este transformată în cadrul Consiliului European într-o organizație internațională a statelor naționale. „Uniunea, pentru mine, înseamnă o comunitate reală ce acționează în chestiuni comunitare“, a adăugat dumnealui.