Fonduri Structurale Europene

Archive for the ‘Articole’ Category

Datorita importantei pe care Comisia Europeana o acorda comunicarii cu cetatenii, in special la nivel local, prin programul REGIO se incearca consolidarea celei mai moderne tehnici de comunicare, necesare pentru constientizarea cetatenilor cu privire la instrumentele financiare puse la dispozitia Romaniei de catre UE.

In contextul atragerii de fonduri nerambursabile si datorita procesului de contractare din ce in ce mai alert in cadrul REGIO, precum si pentru a putea transfera eficient catre beneficiari informatii suplimentare, in special din sfera implementarii proiectelor, Autoritatea de Management a Programului Operational Regional (AMPOR) a considerat oportuna realizarea unei retele de comunicatori.

Obiectivul principal al acestei retele este cel de a crea un cadru unitar, printr-o noua abordare, specifica retelelor de networking, care sa asigure informarea prompta si corecta a publicului larg, a potentialilor beneficiari si a beneficiarilor despre modul in care finantarile nerambursabile sustinute de Uniunea Europeana vor imbunatati aspectele economice si sociale ale comunitatilor.

In vederea functionalizarii si eficientizarii acestei retele, in data de 24 februarie 2010, la Bucuresti, a avut loc prima intalnire de nivel national dintre principalii reprezentanti ai Retelei de Comunicatori REGIO.

Intalnirea a vizat cunoasterea problemelor pe care le ridica modul de transfer a informatiilor pentru REGIO, precum si stabilirea bazelor pentru organizarea unui Forum National, care sa aduca aceasta retea in deplina stare de functionare. La eveniment a participat Directorul General al AM POR, domnul Gabriel Friptu, precum si peste 120 de reprezentanti ai comunicatorilor din intreaga tara.

Din partea Regiunii Centru au participat reprezentanti ai ADR Centru, in calitate de coordonatori ai retelei regionale de comunicare, precum si reprezentanti ai administratiei publice locale, sau ai unor ONG, care s-au implicat activ, in anii 2007-2010, in diseminarea de informatii despre programul REGIO.

Reclame

Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al polului de crestere Brasov

Contractul cu titlul „Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al polului de crestere Brasov” se va finaliza la data de 31 August 2012.

Semnat in 28 Decembrie 2009, contractul de finantare pentru fonduri structurale (fonduri europene) avand codul SMIS 14410, incheiat de ADR Centru cu MFP pentru perioada 2009 – 2012, va fi finantat prin intermediul axei 1 a POAT „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”, domeniul major de interventie 1.1 „Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale”.

Fondurile aprobate spre finantare reprezinta un sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de crestere, prin sustinerea functionarii biroului coordonatorului de pol, acesta reprezentand un mecanism orizontal de coordonare a interventiilor finantate din instrumentele structurale pentru polii de crestere.

Prin fondurile alocate prin POAT, Departamentul Coordonare Pol de Crestere din cadrul ADR Centru va implementa strategia de dezvoltare a Municipiului Brasov si va urmari absorbtia celor 74,3 milioane euro fonduri nerambursabile alocate municipiului pentru dezvoltare prin Programul Operational Regional.

“Din punct de vedere turistic, oportunitatile, potentialul si gradul de dezvoltare, situeaza Regiunea Centru printre primele reguni la nivel national, fiind una dintre cele mai importante zone unde turismul genereaza crestere economica.

Avem potential turistic atat ca patrimoniu cultural, cat si ca frumuseti ale naturii. De acest fapt sunt constiente atat autoritatile cat si societatile comerciale ce s-au grabit sa depuna proiecte pe acest domeniu si pe domeniul 5.1. Din pacate, fondurile alocate s-au epuizat si, din 25 februarie 2010, pana in 2014 nu mai putem primi alte cereri de finantare.

Vom sustine si vom pregati potentialii beneficiari de fonduri pentru urmatoarea perioada de programare, ca sa atragem un buget consistent tot pentru acest tip de investitii.

Ramane sa demonstram Uniunii Europene ca aceste fonduri au fost cheltuite in totalitate, adica absorbite conform activitatilor propuse in proiecte si sunt necesare mult mai multe investitii pentru a creste calitatea produselor si calitatea serviciilor din acest domeniu”,

a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Proiectele de finantare ale obiectivelor turistice se mai pot depune la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru pana joi, 25 februarie 2010, ora 12.00. Lista proiectelor contractate poate fi consultata pe site-ul ADR Centru http://www.adrcentru.ro, sectiunea Regio 2007-2013, Lista proiecte contractate.

Etichete:

Ce înseamnă însă Uniunea Europeană pentru români? Care sunt valorile şi temele pe care le asociază românii cu Uniunea Europeană? În ce măsură există o stabilitate a imaginii Uniunii Europene la nivelul percepţiei publicului general din România?

La nivel general, Uniunea Europeană înseamnă aceleaşi lucruri ca şi pentru cetăţenii celorlalte state membre. Cu o singură mare diferenţă: în România, temele negative asociate cu UE au puţin ecou la nivelul populaţiei, în timp ce temele pozitive asociate – precum democratizarea sau bunăstarea – sunt amplificate. De asemenea, o temă pozitivă cu o mai mare importanţă la nivelul Uniunii Europene decât în România este legată de poziţia pe plan internaţional şi capacitatea mai mare de a avea un cuvânt de spus pe plan global.

Mai întâi, UE înseamnă libertatea de a călători, studia şi lucra oriunde în spaţiul Uniunii Europene pentru jumătate din populaţia României. Acest beneficiu al apartenenţei la UE este mai valorizat de către români decât de media cetaţenilor din statele membre vechi ale Uniunii Europene (44% în UE15), data de la care românii s-au putut bucura de calitatea de cetăţeni europeni fiind mult mai recentă comparativ cu celelalte state. De altfel, din acest punct de vedere, România se înscrie în trendul opiniei existent la nivelul noilor state membre (54% în NSM12).

De asemenea, Uniunea Europeană înseamnă pentru români democraţie, 39% dintre respondenţi menţionând acest aspect. Concomitenţa democratizării României în perioada post-comunistă cu procesul de integrare europeană şi presiunea constantă exercitată de evaluările realizate de instituţiile europene sunt cele care determină această asociere la nivelul percepţiei generale. Diferenţa este majoră atât faţă de media europenilor din vechile state membre (25% în UE15), cât şi faţă de cea a cetăţenilor din noile state membre (26% în NSM12).

Apoi, Uniunea înseamnă pentru români prosperitate economică (35%). Dacă în iunie 2009, constatam o scădere de 7 puncte procentuale a acestui indicator, faţă de octombrie 2008, în condiţiile declanşării crizei economice, la sfârşitul anului trecut, pe fondul crizei guvernamentale prelungite şi incapacităţii actorilor politici interni de a găsi soluţii viabile pentru sprijinirea populaţiei şi companiilor, finanţarea externă – atât din partea FMI, cât şi a Uniunii Europene – a recăpătat importanţă. Mai mult, zvonurile că românii plecaţi în străinătate să lucreze – în marea lor majoritate în spaţiul Uniunii – vor reveni în ţară nu s-au adeverit, astfel încât ei au continuat să-şi susţină financiar rudele din ţară. De unde şi legătura cu percepţia de prosperitate economică asociată Uniunii (Eurobarometru 72).

Etichete: ,

Pe plicul exterior se vor scrie următoarele informatii:

a) adresa unde trebuie depuse ofertele: Autoritatea de Management pentru Programul Operanional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Calea Plevnei nr. 46-48, cod postal: 010233, sector 1, Bucuresti;
b) mentiunea „pentru contract închiriere imobil”;
c) cuvintele „A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
d) datele de identificare ale ofertantului: denumirea, adresa completă, telefon si fax. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea ofertelor.
Nici un cost suportat de ofertant pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.În cazul în care ofertantul doreste să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea Contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la 1.4.7.4 cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICĂRI”.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere.

DOCUMENTATIE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNUI IMOBIL (CLADIRE EXISTENTĂ SI TEREN AFERENT) PENTRU M.M.F.P.S – D.G. A.M.P.O.S.D.R.U. si D.C.F.S.E.

Toate paginile din ofertă trebuie să fie îndosariate si numerotate, iar pachetul trebuie să contină un OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul paginii de referintă. Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în anuntul de închiriere si să fie înaintate:

• FIE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) către Directia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane / prin fonduri europene, Calea Plevnei nr. 46-48, cod postal: 010233, sector 1, Bucuresti – Registratură;

• FIE livrate personal la aceeasi adresă, însotite de o Scrisoare de înaintare semnată si datată, direct către Directia Generală Autoritatea de Management Fonduri Structurale pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Registratură.

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate în considerare. Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care să contină 4 (patru) plicuri interioare marcate din care „ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv „COPIE” (3 exemplare), fiecare sigilat si netransparent.

Copiile trebuie să aibă mentiunea „conform cu originalul”, semnătura persoanei autorizate a ofertantului si, dacă ofertantul este persoană juridică sau persoană fizică autorizată, stampila acestuia. Plicul cu exemplarul marcat cu „ORIGINAL” va contine si împuternicirea în original pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, dacă este cazul.

sursa: Min. Mediului

Prin Serviciul Relatii Publice si Birou de Informare din cadrul ADR Centru, s-a raspuns la peste 1950 solicitari de informatii, inregistrate din anul 2007 pana in prezent si a fost editat lunar un catalog al surselor de finantare active, pe tipuri de beneficiari, catalog care este difuzat electronic catre mai mult de 2500 de destinatari din intreaga tara.

ADR Centru a creat o structura parteneriala la nivel regional, in care au acceptat sa se implice peste 100 de institutii si organizatii, pentru a multiplica informatiile referitoare la REGIO. In cadrul site-ului ADR Centru, a fost conceputa o sectiune dedicata exclusiv Regio in care sunt actualizate si incarcate informatii de ultima ora. Din martie 2008 pana la inceputul lunii decembrie 2009, site-ul a fost vizitat de peste 100.000 persoane. La nivelul Regiunii Centru au fost organizate peste 80 de seminarii destinate lansarii fiecarui domeniu major de interventie, dar si pentru furnizarea de informatii generale legate de oportunitatile de finantare, la care au participat peste 2000 de persoane.

De la lansarea REGIO si pana in prezent, ADR Centru a difuzat un numar de 130 de comunicate de presa si a organizat 19 conferinte de presa referitoare la REGIO si stadiul derularii acestuia la nivel regional. Au fost editate si distribuite 21 editii lunare ale newsletter-ului Focus Regio Centru, 19 numere ale revistei Focus Regio Centru si 6 numere din brosura Proiecte Regio Centru. De asemenea, au mai fost organizate 3 vizite cu presa la proiecte finantate Regio. Un studiu de evaluare a necesitatilor de comunicare si informare ale potentialilor beneficiari POR, precum si un film de prezentare al Programului Operational Regional au mai fost realizate prin acest proiect.

sursa: http://www.adrcentru.ro

Etichete: , ,