Fonduri Structurale Europene

Cereri de proiecte pentru programul POS TRANSPORT

Posted on: Octombrie 7, 2011

CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT ÎN LUNA IULIE 2011

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
Axa Prioritară 1 – Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
1.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7
Depunere continuă
În derulare
1.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22
Depunere continuă
În derulare
1.3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18
Depunere continuă
În derulare
Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale
Depunere continuă
În derulare
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători
Depunere continuă/ Cerere deschisă cu termen
În derulare
2.3. Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime
Depunere continuă
Operaţiunea Portul Constanţa este în derulare în prezent.
Operaţiunea Porturi dunărene s-a lansat la data de 16.06.2010.
2.4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
5 Iulie 2011
Depunere continuă
Ghidul Solicitantului specific aeroporturilor a fost finalizat şi publicat pe site în varianta draft, în luna mai 2010.
Schema de ajutor de stat a fost finalizată şi notificată la CE la data de 17.05.2010. CE a solicitat clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în data de 23.06.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a răspuns la solicitările de clarificări în data de 13.07.2010 pentru a putea fi reluat procesul de evaluare al schemei de finanţare. CE a solicitat noi clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
în data de 07.10.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a transmis răspunsul la solicitările de clarificări către Consiliul Concurenţei în data de 27.10.2010 pentru a putea fi reluat procesul de evaluare al schemei de finanţare. CE a solicitat noi clarificări pe schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în data de 03.12.2010 suspendând astfel procesul de evaluare al schemei de finanţare. MTI a transmis răspunsul la solicitările CE către Consiliul Concurenţei în data de 23.12.2010.
Consiliul Concurentei a trimis răspunsul la CE în data de 20.01.2011 urmând a transmite un punct de vedere CE. În data de 31.03.2011 a avut loc la Bruxelles o întâlnire, în urma căreia CE şi-a manifestat în continuare rezerva în ceea ce priveşte schema de ajutor de stat şi a informat delegaţia MTI că în următoarele săptămâni/luni vor lansa procedura oficială de ajutor de stat ce va fi publicată în Jurnalul Oficial al CE.
Ca soluţie de deblocare a situaţiei şi de lansare a finanţării pe DMI 2.4, s-a emis OUG 61/2011 cu respectarea Deciziei CE 2673/2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general.
Pe data de 05.07.2011, conducerea MTI a aprobat lansarea Ghidul Solicitantului şi acesta a fost publicat pe http://www.ampost.ro. Cererile de finanţare se pot depune începând cu 15.07.2011.
Axa Prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
3.1. Promovarea transportului inter-modal
5 Iulie 2011
Depunere continuă
Ghidul Solicitantului a fost elaborat în formă draft de către AM POST. S-a discutat informal cu Consiliul Concurenţei şi s-a concluzionat că în forma existentă nu se pune problema de „ajutor de stat”.
AM POST a trimis forma draft la DG REGIO pentru opinie

Programul Operaţional Sectorial Transport
Domenii majore de intervenţie
Data estimativă a lansării
(Luna)
Observaţii
în data de 26.01.2011.
AM POST a publicat Ghidul intermodal în draft pentru consultare publică în data de 10.06.2011. Procesul de consultare publică s-a finalizat pe 17.06.2011.
Pe data de 05.07.2011, conducerea MTI a aprobat lansarea Ghidul Solicitantului şi acesta a fost publicat pe http://www.ampost.ro. Cererile de finanţare se pot depune începând cu 15.07.2011.
3.2. Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport
Depunere continuă
În derulare
3.3. Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului
Depunere continuă
În derulare
Axa Prioritară 4 – Asistenţă Tehnică
4.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POST
Depunere continuă
În derulare
4.2. Sprijin pentru informare si publicitate privind POST
Depunere continuă
În derulare
sursa: http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Calendar%20orientativ%20lansari%20%20POS%20Transport%20iulie%202011_y517aa.pdf

Anunțuri
Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: