Fonduri Structurale Europene

Procentul energiei importate în UE

Posted on: septembrie 7, 2011

Procentul energiei importate în UE – în prezent 80% pentru petrol și 60% pentru gaze – este în continuă creștere. Deciziile luate la nivel național și acordurile statelor membre cu țări terțe au un impact considerabil asupra dezvoltării infrastructurii energetice și a aprovizionării cu energie a Uniunii Europene în ansamblu. Interesele UE trebuie mai bine promovate în relațiile cu țările de tranzit și cu cele producătoare de energie. Totodată, datorită noilor tipare ale cererii și ofertei de pe piețele energetice globale și concurenței sporite pentru resurse, UE trebuie să își valorifice forța sa cumulată în relațiile externe din domeniul energiei.

În concordanță cu Strategia Energie 2020, comunicarea prezentată astăzi propune întărirea dimensiunii externe a politicii energetice a UE prin creșterea transparenței între statele membre în ceea ce privește acordurile energetice cu țări terțe și printr-o mai bună coordonare în momentul abordării țărilor partenere, al definirii poziției în cadrul organizațiilor internaționale și al stabilirii unor parteneriate energetice ample cu principalele țări partenere.

Strategia enumeră 43 de acțiuni concrete, printre care și următoarele:

Statele membre vor avea obligația de a face schimb de informații în legătură cu acordurile internaționale încheiate cu țări terțe în sectorul energiei. Sunt incluse aici și acordurile aflate în curs de negociere. De la caz la caz, Comisia poate furniza o opinie cu privire la conformitatea acestor acorduri cu legislația europeană și cu obiectivele Uniunii în materie de securitate a aprovizionării.

Acordurile energetice cu țări terțe vor putea fi negociate și la nivelul UE, atunci când acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele fundamentale ale Uniunii. Este cazul negocierii acordului cu Azerbaidjan și Turkmenistan cu privire la un gazoduct trans-caspic, pentru care a fost solicitat un mandat specific al Consiliului.

UE va propune un nou parteneriat pentru proiecte legate de sursele regenerabile de energie cu țările din sudul Mediteranei.

UE va promova în cadrul discuțiilor multilaterale, inclusiv în cadrul Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA), elaborarea unor standarde internaționale obligatorii în domeniul securității nucleare și își va stabili ca obiectiv extinderea evaluărilor de securitate nucleară la țările vecine.

Politica de dezvoltare a UE va acorda o atenție sporită obiectivului de facilitare a accesului la energie sustenabilă pentru țările cel mai puțin dezvoltate și în curs de dezvoltare.
sursa: Parlamentul European
tags: UE, fonduri nerambursabile, energie, fonduri europene, investitii

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: