Fonduri Structurale Europene

O mai bună informare, un acces îmbunătățit la drepturi

Posted on: august 25, 2010

Cetățenii se află în centrul „coordonării modernizate”, iar noile regulamente pun un accent special pe îndatoririle statelor membre față de aceștia. Astfel, statele membre trebuie să ofere asistență activă și informații, precum și să îndeplinească obiective concrete în ceea ce privește eficiența, rapiditatea și accesibilitatea. La rândul lor, cetățenii trebuie să informeze instituțiile cât mai rapid cu putință în legătură cu orice schimbări ale situației lor personale sau familiale care afectează drepturile lor la prestații.

Pentru a sprijini acest obiectiv al „bunei administrări”, noile norme prevăd transmiterea electronică a datelor între instituții. Datele vor fi transmise prin sistemul EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Schimbul electronic de informații privind securitatea socială), care va crea o rețea între peste 50 000 de instituții naționale.

Fostele „formulare E” pe hârtie vor dispărea, deși unele vor fi înlocuite cu noi documente portabile (a se vedea lista de la punctul 7). Și cetățenii vor avea acces la sistemul EESSI, prin intermediul unui director care enumeră toate instituțiile naționale și locale implicate în coordonarea securității sociale. Protecția persoanelor care circulă în cadrul Europei este, de asemenea, îmbunătățită de noile regulamente. Pentru a ține pasul cu evoluția legislațiilor naționale, ele acoperă noi drepturi, precum paternitatea și prestațiile de pre-pensionare, care nu erau prevăzute de normele anterioare. În plus, dispozițiile privind domenii precum șomajul, asigurările medicale și prestațiile familiale au fost simplificate, ceea ce ar trebui să simplifice interpretarea regulamentelor și să reducă sursele unor puncte de vedere divergente.

Noile regulamente introduc și posibilitatea ca un cetățean să se înregistreze temporar și să aibă acces temporar la prestații atunci când statele membre au puncte de vedere divergente în legătură cu legislația care trebuie aplicată. Aceasta garantează că nimeni nu va rămâne fără acoperire de securitate socială în timp ce așteaptă decizia unui stat membru.

De asemenea, se prevede o nouă procedură de dialog și conciliere între statele membre. Dacă statele au păreri diferite în legătură cu validitatea unui document sau cu legislația care trebuie aplicată într-un anumit caz, această procedură ar trebui să le permită să ajungă la un acord final într-un termen de maximum șase luni.

Noile regulamente intră în vigoare la 1 mai 2010. De la această dată, toate instituțiile și organismele naționale aplică noile norme privind coordonarea securității sociale .

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: