Fonduri Structurale Europene

Sigilarea, marcarea, modificarea si retragerea ofertei (vezi postul anterior)

Posted on: Ianuarie 7, 2010

Pe plicul exterior se vor scrie următoarele informatii:

a) adresa unde trebuie depuse ofertele: Autoritatea de Management pentru Programul Operanional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Calea Plevnei nr. 46-48, cod postal: 010233, sector 1, Bucuresti;
b) mentiunea „pentru contract închiriere imobil”;
c) cuvintele „A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
d) datele de identificare ale ofertantului: denumirea, adresa completă, telefon si fax. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea ofertelor.
Nici un cost suportat de ofertant pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către ofertant.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.În cazul în care ofertantul doreste să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea Contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la 1.4.7.4 cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICĂRI”.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: