Fonduri Structurale Europene

Prezentarea ofertei de inchiriere catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Posted on: Ianuarie 7, 2010

DOCUMENTATIE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNUI IMOBIL (CLADIRE EXISTENTĂ SI TEREN AFERENT) PENTRU M.M.F.P.S – D.G. A.M.P.O.S.D.R.U. si D.C.F.S.E.

Toate paginile din ofertă trebuie să fie îndosariate si numerotate, iar pachetul trebuie să contină un OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul paginii de referintă. Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în anuntul de închiriere si să fie înaintate:

• FIE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) către Directia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane / prin fonduri europene, Calea Plevnei nr. 46-48, cod postal: 010233, sector 1, Bucuresti – Registratură;

• FIE livrate personal la aceeasi adresă, însotite de o Scrisoare de înaintare semnată si datată, direct către Directia Generală Autoritatea de Management Fonduri Structurale pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Registratură.

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate în considerare. Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adică un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care să contină 4 (patru) plicuri interioare marcate din care „ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv „COPIE” (3 exemplare), fiecare sigilat si netransparent.

Copiile trebuie să aibă mentiunea „conform cu originalul”, semnătura persoanei autorizate a ofertantului si, dacă ofertantul este persoană juridică sau persoană fizică autorizată, stampila acestuia. Plicul cu exemplarul marcat cu „ORIGINAL” va contine si împuternicirea în original pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, dacă este cazul.

sursa: Min. Mediului

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: