Fonduri Structurale Europene

Invitatie de participare ADR SE

Posted on: Decembrie 8, 2009

AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST (denumire autoritate contactanta)

Invita toti operatorii economici sa participe la procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare a Programului Operational Regional 2007 – 2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

1. Obiectul contractului: – 79342200-5 – Servicii de promovare.

– Pixuri inscriptionate – 1740 buc

– Bloc notes – 500 buc

– Agende – 200 buc

– Calendare – 370 buc

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: CERERE DE OFERTA

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit:

Bugetul proiectului „Sprijin pentru ADRSE in vederea implementarii Planului e comunicare pentru Programul Operational Regional 2007-2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare

Ofertantul va depune documentele solicitate conform Fisei de date a achizitiei.
Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
Propunerea financiara – formularul de oferta ; centralizatorul de preturi

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 15.12.2009; ora 12:00

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.

9. Pretul ofertei este ferm in RON

o NU se accepta actualizarea pretului contractului

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: – pretul cel mai scazut.

11. La oferta de baza:

o NU se accepta oferte alternative

12. Documentele care insotesc oferta: – Conform Fisei de date a achizitiei

13. Adresa la care se depune oferta: AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, Piata Independentei, Nr.1, cam.513, Braila, Judetul Braila.

14. Data limita pentru depunerea ofertei: 18.12.2009; ora 09:00

15. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 18.12.2009, ora 10:00

la sediul AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, Piata Independentei, Nr.1, cam.513, Braila, Judetul Braila.

Documentatia de atribuire poate fi gasita la adresa http://www.adrse.ro si http://www.e-licitatie.ro

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0339/40.10.18.

Anunțuri
Etichete:
%d blogeri au apreciat asta: