Fonduri Structurale Europene

ADR SE lanseaza procedura de atribuire a contractului de furnizare „Echipamente tehnica de calcul”

Posted on: Noiembrie 17, 2009

ADR SE lanseaza procedura de atribuire a contractului de furnizare „Echipamente tehnica de calcul pentru proiectul “Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est”.

AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

Invita toti operatorii economici sa participe la procedura de atribuire a contractului de servicii „Elaborarea Cadrului Regional Strategic de Referinţa (Masterplan Regional – MPR ) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

1. Obiectul contractului: – Cod CPV – 79311200-9 – Servicii de realizare de studii
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
CERERE DE OFERTA

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al ADRSE

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare

Ofertantul va depune documentele solicitate conform Fisei de date a achizitiei.
Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
Propunerea financiara – formularul de oferta ; centralizatorul de preturi

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.11.2009; ora 12:00

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 zile

8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent EURO.

9. Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO: cursul RON/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in 16.11.2009 (respectiv 1 Euro = 4,2962 lei).

10. Pretul ofertei este ferm in RON, echivalent euro.

o NU se accepta actualizarea pretului contractului

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: – oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

12. Documentele care insotesc oferta: – Conform Fisei de date a achizitiei

13. Adresa la care se depune oferta: AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, Piata Independentei, Nr.1, cam.513, Braila, Judetul Braila.

14. Data limita pentru depunerea ofertei: 02.12.2009; ora 10:00

15. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 02.12.2009, ora 11:00

la sediul AGENTIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, Piata Independentei, Nr.1, cam.513, Braila, Judetul Braila.

Documentatia de atribuire poate fi gasita la adresa http://www.adrse.ro si http://www.e-licitatie.ro

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0339/40.10.18.

tags: fonduri europene, fonduri structurale, fonduri nerambursabile

sursa: http://www.adrse.ro

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: