Fonduri Structurale Europene

Proiecte si Programe MECI

Posted on: Noiembrie 5, 2009

Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii
Obiectiv general: creşterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pieţei muncii şi cerinţele de dezvoltare economică şi socială, din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere, prin îmbunătăţirea documentelor de planificare strategică în învăţământul profesional şi tehnic la nivel judeţean și local.

Metodologie privind studiile de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din România – Tracer study (proiect în implementare)
Obiectivul general: stabilirea nivelului în care cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: