Fonduri Structurale Europene

Masuri pentru reducerea erorilor in controlul fondurilor structurale

Posted on: Octombrie 28, 2009

Comisia Europeana a adoptat un plan de acțiune în 37 de puncte la 19 februarie 2008. Acesta a fost proiectat ca un răspuns practic la recomandările Parlamentului European și ale Curții de Conturi Europene de consolidare a sistemelor de gestionare și control în statele membre și de reducere a riscului de erori în solicitările de plată. Statele membre sunt principalele responsabile pentru detectarea erorilor și pentru abordarea acestora: rolul Comisiei este de a garanta îndeplinirea acestui obiectiv. Planul de acțiune este destinat să asigure verificarea minuțioasă de către autoritățile naționale a eligibilității cheltuielilor din fondurile structurale înainte de transmiterea solicitărilor de plată către Comisie. Dacă standardele nu sunt respectate, există măsuri coercitive de oprire a plăților sau de recuperare a fondurilor prin corecții financiare (a se vedea MEMO/09/481 ).
sursa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1594&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
Raportul de astăzi arată că măsurile mai aspre introduse de Comisie produc deja rezultate concrete. Până acum, în acest an, Comisia a recuperat 629 de milioane de EUR și estimează că se vor recupera încă jumătate de milion de EUR până la sfârșitul anului 2009. Raportul arată, de asemenea, că statele membre își realizează tot mai frecvent propriile corecții financiare – aceasta le oferă o mai mare libertate de a face solicitări de plată pentru proiecte alternative eligibile.

Planul de acțiune este destinat, de asemenea, să asiste statele membre în pregătirile lor pentru „închiderea” conturilor programelor din fonduri structurale 2000-2006 și să asigure verificarea efectivă a strategiilor de audit și a sistemelor de control financiar pentru perioada bugetară 2007-2013.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: