Fonduri Structurale Europene

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate in cadrul Mecanismului Financiar SEE

Posted on: Septembrie 3, 2009

Art. 12 – (1) Proiectele implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE sunt considerate acţiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE pot fi anuale sau multianuale.

Art. 13 – (1) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării Mecanismului Financiar SEE având în vedere addendumul la Protocolul 38a al Acordului SEE şi se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanţelor Publice în calitate de Punct Naţional de Contact în cadrul Mecanismului Financiar SEE, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şid).

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente pentru Mecanismul Financiar SEE în baza creditelor de angajament, lichidarea, precum şi ordonanţarea şi plata acestora în baza creditelor bugetare, stabilite conform alin. (1).

(3) Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul Mecanismului Financiar SEE, cel puţin o dată pe an. (proiect OG).
Mai multe:

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: