Fonduri Structurale Europene

Dosarul cererii de finantare

Posted on: Iulie 23, 2009

La cererile de finanţare aplicabile pentru domeniile majore de intervenţie 3.2, 3.4 şi 5.1 în cadrul solicitanţilor de finanţare unităţi de cult şi instituţii de învăţământ superior (universităţi, academii de studii, institute)
a dosarul cererii de finanţare, solicitanţii de finanţare menţionaţi vor depune extrasul de carte funciară . De asemenea vor anexa orice alte documente care să vină în sprijinul dovedirii proprietăţii (de exemplu extrase din documente istorice).

In situaţii de natura celor prezentate în prezenta notă, în grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, Organismul Intermediar va preciza faptul că în conformitate cu prevederile celor două acte normative menţionate în prezenta notă, dovada proprietăţii s-a realizat prin prezentarea extrasului de carte funciară şi va include informaţiile din extrasul de carte funciară depus de solicitantul de finanţare.
sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Locuintei

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: