Fonduri Structurale Europene

Reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al PO Romania-Ucraina-Republica Moldova

Posted on: Aprilie 4, 2009

A avut loc a doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

A doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 a avut loc la Suceava, în data de 31 martie a.c. si a avut ca rezultat stabilirea elementelor principale ale lansãrii primului apel pentru proiecte.

Valoarea lansatã în cadrul primului apel de propuneri de proiecte va fi de 35 milioane euro, alocatã dupã cum urmeazã:
* 30 milioane euro pentru prioritãtile 1 si 2:
Pentru o economie mai competitiva a zonei de frontierã
Mediu si pregãtirea pentru situatii de urgentã 5 milioane de euro pentru prioritatea 3:
* Promovarea unor activitãti de tipul “people to people”.

Valoarea finantãrii nerambursabile din Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat (IEVP – ENPI) ce va putea fi acordatã fiecãrui proiect din cadrul prioritãtilor 1 si 2 ale programului variazã între 100 000 si 3 milioane de euro. În cazul celei de-a treia prioritãti, valoarea finantãrii se va putea încadra între 30 000 si 150 000 de euro.

Mai multe informatii privind Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 si oportunitãtile de finantare pe care le oferã, sunt disponibile pe website-ul programului http://www.ro-ua-md.net.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: