Fonduri Structurale Europene

Seminarii de managementul proiectului in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera RO-BG

Posted on: Martie 25, 2009

Se pot face înscrieri pentru seminariile de managementul proiectului în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalierã România – Bulgaria

Programul INTERACT împreunã cu Secretariatul Tehnic Comun si Autoritatea Nationalã din Bulgaria a Programului de Cooperare Transfrontaliera România – Bulgaria organizeazã o serie de patru seminarii privind managementul proiectului, “Caravana RO-BG”, adresata beneficiarilor / potentialilor beneficiari din România si din Bulgaria, din aria eligibilã a programului, în patru locatii de-a lungul granitei româno-bulgare:

* 6 aprilie, Cãlãrasi, Consiliul Judetean (Sala de sedinte)
* 7 aprilie, Ruse, Danube Plaza
* 8 aprilie, Pleven, Hotel Kailaka
* 10 aprilie, Craiova, Consiliul Judetean (Sala de sedinte)

Obiectivul seminariilor este, pe lângã punerea în legãturã a potentialilor parteneri si actori implicati în gestionarea programului, acela de a oferi beneficiarilor interesati instruire cu privire la managementul proiectului, precum si o modalitate de a expune problemele întâmpinate si eventuale solutii la acestea. Aceste seminarii vor acoperi cerintele administrative si de management de proiect si chestiuni cu privire la contextul cooperãrii transfrontaliere, precum ciclul managementului de proiect (de la depunere pana la finalizare), managementul financiar, analiza cost-beneficiu, rolul, sarcinile si responsabilitãtile partenerului lider de proiect, proiectul de investitii vs proiecte soft etc. Abordarea va avea în vedere experienta si bunele practici acumulate în cadrul programelor INTERREG III, precum si exemplele si rezultatele obtinute în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013.

Invitatia este adresatã tuturor potentialilor beneficiari ai programului.

IMPORTANT! Pentru a putea participa la unul dintre aceste seminarii, trebuie sa va înregistrati la urmãtorul link, completând toate datele necesare:
http://www.interact-eu.net/events/bg_ro_roadshow/14/2149
Beneficiarii / potentialii beneficiari sunt rugati sã se înscrie la un singur seminar din cele patru, deoarece agenda seminariilor este identicã pentru toate cele patru locatii. În cadrul seminariilor se va asigura traducere simultanã în limba românã, bulgarã si englezã.

Pentru mai multe detalii despre seminarii, vã rugãm sã contactati Secretariatul Tehnic Comun la e-mail bogdan.musat@calarasicbc.ro, tel. 0242 313 091, pentru informatii suplimentare despre program, accesati http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: