Fonduri Structurale Europene

Acordarea de asistenta financiara comunitara Romaniei

Posted on: Martie 25, 2009

Declarație comună a Președinției Consiliului Ecofin și a Comisiei privind acordarea de asistență financiară comunitară pe termen mediu României

Având în vedere efectele negative ale crizei financiare mondiale asupra situației economice și financiare din România și angajamentul ferm al autorităților de a implementa un program amplu de ajustare economică, Uniunea Europeană intenționează să acorde României asistență financiară pe termen mediu de până la 5 miliarde EUR.

„Sunt încântat că am reușit să ajungem rapid la un acord cu privire la un pachet de asistență financiară consistent. Salut angajamentul autorităților române de a implementa un program major de ajustare economică destinat să readucă economia pe o poziție de creștere solidă și sustenabilă, ceea ce implică și consolidarea supravegherii sectorului financiar. Sunt conștient de dificultățile întâmpinate de România și de cetățenii săi în această perioadă de criză, dar am convingerea că vor ieși mai puternici din această situație, cu ajutorul unor politici adecvate și cu sprijinul UE și al altor organisme internaționale”, a declarat Comisarul european pentru afaceri economice și monetare, Joaquin Almunia.

Asistenta financiara va fi furnizată împreună cu Fondul Monetar International FMI (13 miliarde EUR) și cu Banca Mondiala (1 miliard EUR). Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD și alți creditori multilaterali vor furniza împreună suma totală de 1 miliard EUR; astfel, până în primul trimestru al anului 2011, asistența totală se va ridica la 20 de miliarde EUR.

Sprijinul financiar va fi condiționat de implementarea unui program amplu de politici economice. Asistența financiară și programul de politici sunt destinate să ajute economia pentru a face față presiunilor pe termen scurt asupra lichidității, să îmbunătățească competitivitatea și să contribuie la corectarea sistematică a dezechilibrelor pe termen mediu, readucând astfel economia pe o poziție solidă și sustenabilă.

În sectorul financiar, programul își propune să asigure capitalizarea adecvată a băncilor și să sporească supravegherea sectorului financiar, inclusiv la nivelul legislației bancare și în domeniul procedurilor de lichidare. Schema de garantare a depozitelor va fi susținută în continuare.

Se impune o administrare riguroasă a fondurilor primite, acordându-se un rol important instituțiilor de audit și de combatere a corupției, care trebuie să fie independente și să funcționeze eficient.

Un element esențial al pachetului de politici economice este reprezentat de consolidarea fiscală imediată și susținută în vederea scăderii deficitului bugetar la 5,1% din PIB în 2009 și sub nivelul de 3% în 2011. În vederea îndeplinirii acestor obiective se vor lua măsuri de îmbunătățire a credibilității și previzibilității politicii bugetare, măsuri care au fost, de altfel, solicitate și în recomandările de politică adresate României de Comisie în iunie 2008.

Condițiile de politică economică de care depinde acordarea asistenței financiare se vor stabili printr-o decizie viitoare a Consiliului și vor fi detaliate într-un memorandum de înțelegere care se va încheia în curând cu autoritățile din România. Măsurile și obiectivele stabilite se vor reflecta și în următoarea actualizare a programului de convergență. În colaborare cu Comitetul economic și financiar, Comisia va monitoriza atent și periodic implementarea integrală a condițiilor de politică economică de care depinde acordarea asistenței financiare și ar putea solicita măsuri suplimentare când și dacă se va impune acest lucru.

În același timp, adresăm un apel instituțiilor financiare care operează în România să continue finanțarea adecvată a operațiunilor desfășurate în această țară, precum și finanțarea corespunzătoare a economiei. În acest context, este de dorit ca băncile-mamă străine de pe piața românească să-și confirme angajamentul pe termen lung și să-și sprijine filialele din România.

Asistența din partea UE se va acorda sub forma unui împrumut pentru balanța de plăți
Asistența financiară pe termen mediu propusă pentru România va avea la bază o decizie a Consiliului care se va baza la rândul său pe o recomandare a Comisiei de acordare a acestei asistențe. Sprijinul se acordă în temeiul Regulamentului nr. 332/2002 al Consiliului de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre care nu fac parte din zona euro. În săptămânile care urmează, Comisia va adopta această recomandare de decizie a Consiliului. În urma deciziei Consiliului, Comisia și autoritățile din România vor încheia Memorandumul de înțelegere care precizează condițiile de acordare a asistenței, precum și acordul de împrumut.

Acest sprijin vine în completarea majorării plăților în avans din fondurile structurale de la 0,5 miliarde EUR la 0,8 miliarde EUR pentru 2009, în cadrul Planului european de redresare economică. România ar putea beneficia și de o majorare considerabilă a resurselor BEI.

Context
UE a decis să acorde împrumuturi pentru balanța de plăți și Ungariei și Letoniei, în valoare de 6,5 miliarde EUR și respectiv 3,1 miliarde EUR. În cazul Letoniei, se mai adaugă și suma de 2,2 miliarde EUR acordată de mai multe state membre. La propunerea Comisiei, Consiliul a decis, la începutul lunii decembrie 2008, să mărească la 25 de miliarde EUR plafonul pentru asistența financiară globală, comparativ cu valoarea inițială de 12 miliarde EUR (a se vedea IP/08/1612). Consiliul European din 23 martie 2009 a salutat propunerea Comisiei de dublare a asistenței financiare pentru balanța de plăți la 50 de miliarde EUR.
sursa: http://europa.eu/

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: