Fonduri Structurale Europene

UE incepe discutii cu privire la agentiile europene

Posted on: Martie 18, 2009

Săptămâna trecută, la Strasbourg, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au început, pentru prima dată, discuții formale în legătură cu rolul și locul agențiilor europene în cadrul UE

Vicepreședintele Comisiei Europene, Margot Wallström, a declarat: „Agențiile au de jucat un rol semnificativ în UE și au adus o contribuție importantă la activitatea UE de-a lungul anilor. Dar activitatea lor poate fi îmbunătățită și, în acest sens, salut faptul că, pentru prima dată, toate cele trei instituții au decis să se reunească pentru a ajunge la un consens în legătură cu acest subiect.”

În prezent există 28 de agenții europene, situate în diferite state membre ale UE. Pentru mulți cetățeni, ele reprezintă cea mai apropiată prezență a UE. Activitățile acestora sunt diferite – unele dintre ele oferă un sprijin pentru procesul decizional al Uniunii reunind expertiza disponibilă, altele adoptă decizii individuale aplicând standarde UE recunoscute sau contribuie la punerea în aplicare a politicilor comunitare.

Cu toate acestea, înființarea ad hoc a agențiilor de-a lungul timpului nu a fost însoțită de o viziune de ansamblu a poziției lor în cadrul Uniunii, fapt care a făcut mai dificilă funcționarea lor în condiții de eficiență și obținerea de rezultate la nivelul global al UE.

În comunicarea intitulată „Agențiile Europene – calea de urmat”, din martie 2008, Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să participe la o dezbatere interinstituțională, pentru a găsi o abordare comună privind rolul și locul agențiilor de reglementare în cadrul guvernării UE.
http://europa.eu/

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: