Fonduri Structurale Europene

Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR

Posted on: Martie 6, 2009

Continutul Programului National de Dezvoltare Rurala

CAPITOLUL 1 TITLUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE RURALA

CAPITOLUL 2 STATUL MEMBRU SI REGIUNEA ADMINISTRATIVA

CAPITOLUL 3 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE, CARACTERIZATA PRIN PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE, STRATEGIA ALEASA PE BAZA ACESTEIA SI EVALUAREA EX-ANTE
– Analiza situatiei din perspectiva punctelor forte si a punctelor slabe
– Contextul socio-economic general din zona rurala
– Performanta sectoarelor agricol, forestier si alimentar
– Conditii de mediu
– Economia rurala si calitatea vietii

CAPITOLUL 4 JUSTIFICAREA PRIORITATILOR PROPUSE IN RAPORT CU LINIILE DIRECTOARE STRATEGICE SI PLANUL NATIONAL STRATEGIC, IMPACTUL ASTEPTAT IN CONFORMITATE CU EVALUAREA EX-ANTE
– Justificarea prioritatilor propuse in raport cu Liniile Directoare Strategice si Planul National Strategic
– Impactul asteptat rezultat din evaluarea ex-ante tinand cont de prioritatile alese

CAPITOLUL 5 INFORMATII CU PRIVIRE LA AXE SI MASURILE PROPUSE PENTRU FIECARE AXA SI DESCRIEREA LOR
– Informatii necesare privind axele si masurile

AXA 1
– Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul uman
– Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia
– Masuri de tranzitie pentru Romania

AXA 2
– Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole
– Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

AXA 3
– Masuri privind diversificarea economiei rurale
– Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

– Implementarea Axei LEADER
– Strategiile de Dezvoltare Locala
– Cooperare inter-teritoriala si transnationala
– Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
– Plati complementare directe

CAPITOLUL 6 PLANUL DE FINANTARE

CAPITOLUL 7
ALOCARE INDICATIVA PENTRU MASURILE DE DEZVOLTARE RURALA

CAPITOLUL 8
FINANTAREA NATIONALA SUPLIMENTARA PE AXA

CAPITOLUL 9
CONCORDANTA INTRE ELEMENTELE NECESARE EVALUARII SI REGULILE DE CONCURENTA, LISTA SCHEMELOR DE AJUTOR DE STAT AUTORIZATE

CAPITOLUL 10 COMPLEMENTARITATEA CU MASURILE FINANTATE DE CATRE ALTE INSTRUMENTE ALE POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC), CU POLITICA DE COEZIUNE PRECUM SI CU FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT
– Evaluarea si mijloacele de asigurare a complementaritatii
– Conformitatea cu masurile Axelor 1, 2 si 3 ale PNDR
– Conformitatea cu masurile Axei 4

CAPITOLUL 11
DESEMNAREA AUTORITATILOR RESPONSABILE PRIVIND IMPLEMENTAREA PNDR

– Definirea autoritatilor si a sarcinilor aferente

CAPITOLUL 12
MONITORIZARE SI EVALUARE

– Descrierea sistemului de monitorizare
– Descrierea sistemului de evaluare

CAPITOLUL 13
ACTIUNI DE INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU PNDR

CAPITOLUL 14
DESEMNAREA PARTENERILOR PROCESULUI DE CONSULTARE SI REZULTATELE CONSULTARII ASUPRA PNDR

– Desemnarea partenerilor pentru procesul de consultare

CAPITOLUL 15
EGALITATEA DINTRE BARBATI SI FEMEI SI NEDISCRIMINAREA

CAPITOLUL 16 OPERATIUNI DE ASISTENTA TEHNICA
– Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala

ANEXE

Anunțuri
Etichete:
%d blogeri au apreciat asta: